duminică, 31 octombrie 2010

Ar fi trebuit să ştim...

In fiecare an, 31 octombrie marcheaza aniversarea Zilei Internaţionale a Mării Negre.
La această dată, în anul 1996, miniştrii mediului din cele şase ţări riverane - Bulgaria, Georgia, Romania, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina - au semnat Planul Strategic de Acţiune pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre.
In luna octombrie 1996, în cadrul Comisiei pentru Protecţia Mării Negre Împotriva Poluării, s-a convenit implementarea Planului Strategic de Acţiune pentru Reabilitarea şi Protecţia Mării Negre Împotriva Poluării. Documentul a fost conceput în spiritul Declaraţiei Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare şi a Agendei 21.
Ca eco-şcoală, s-ar fi cuvenit să ne amintim de această zi specială, căci Marea Neagră trebuie să ne supravieţuiască şi pentru asta e nevoie să ne amintim de ea nu doar vara, când îi invadăm plajele şi-i murdărim şi apa şi împrejurimile. S-ar fi cuvenit măcar un flyer care să ne readucă aminte de frumuseţea ei şi de obligaţiile noastre ca beneficiari, de minunile ei şi de "minunile" făcute de oameni, împotriva oricărei norme de dezvoltare durabilă.
Poate anul viitor...
Poate cândva....
Marea Neagră este aproape în totalitate separată de restul oceanelor lumii, atinge adîncimi de pînă la 2212 metri şi are un bazin hidrografic de 420.000 de km2, suprafaţă ce corespunde unei treimi din zona continentală a Europei. În ultimele decade ale secolului XX, Marea Neagră a suferit deteriorări puternice ale condiţiilor de mediu, datorate, în cea mai mare parte, eroziunii costiere, eutrofizării, insuficientei tratări a apelor uzate, introducerii de specii exotice, pierderii de habitate şi managementului neadecvat. Diversitatea biologică a scăzut dramatic.
Au avut loc accidente ale unor nave petroliere care au dus la poluarea cu petrol şi la consecinţele dramatice ale acesteia. Conform datelor raportului de supraveghere Global Environmental Facility (GEF) din 1992, cea mai serios degradată mare a planetei este Marea Neagră. Principalele probleme ce determină această categorisire sînt: declinul stocurilor comerciale de peşte, supraexploatarea resurselor biologice fără a se ţine cont de potenţialul de refacere al speciilor cu utilitate economică; pierderea de habitate, în special zonele umede şi plajele; degradarea peisajului şi reducerea valorii turistice a acestuia; protecţia neadecvată a resurselor marine şi de coastă faţă de accidentele maritime; introducerea, accidentală sau intenţionată, în ecosistemele marine de specii străine care, dacă găsesc condiţii optime de viaţă pot înlocui speciile autohtone; poluarea apei, aerului şi solului cu diferite substanţe chimice provenite din activitatea antropică şi care duce la alterarea habitatelor ocupate de diferite specii. În cartea roşie a Mării Negre sînt inventariate speciile rare, periclitate sau vulnerabile. În prezent, există 43 de specii de plante, 29 de specii de crustacei, cinci specii de peşti (ex. sturonii) şi şase specii de mamifere (ex. delfinii).

Start de proiect

Astăzi au început, în sfârşit, cursurile programului "Profesorul-creator de soft educaţional", program care îşi propune, aşa cum se prezintă în prima pagină a site-ului propriu, să iniţieze un număr de cadre didactice într-un alt mod de a face educaţie. Sunt unul dintre cei 1737 profesori selectaţi să participe la acest program şi aştept să ajung la realizarea unor aplicaţii practice, căci la teorie stau mai mult decât bine. Îmi doresc să învăţ să prezint lecţii altfel, dar ştiu că, din nefericire, dorinţele nu se vor putea materializa prea mult, în condiţiile în care dotarea tehnică a şcolii lasă mult de dorit. Poate...cine ştie...Vorba evreului: mai bine să fiu pregătită pentru o şansă care poate n-o să apară niciodată, decât să nu pot profita de o oportunitate din lipsă de formare/informare.
Finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, conform contractului de finanţare - POSDRU/57/1.3/S/34533, programul se doreşte a fi nu doar un exerciţiu de dezvoltare a competenţelor digitale şi de formare a celor de construire a propriilor aplicaţii de soft educaţional, ci şi un prilej de exersare a metodelor interactive de lucru cu elevii, o şansă de a schimba opinii în legătură cu modul în care, învăţători şi profesori de varii discipline, ne centrăm activitatea pe elev.
Vom trăi şi vom vedea!
Până una-alta, invit colegii să treacă prin secţiunile nu de mult lansatului site profesorulcreator.siveco.ro pentru a se documenta în legătură cu legislaţia în domeniul educaţional ori exemple de bune practici din sistemul educaţional comunitar.

joi, 28 octombrie 2010

Spre aducere aminte şi nerepetare

Pe zi ce trece, ne îndepărtăm de anii în care noi, cei mai vârstnici acum, am deschis ochii către o lume pe care nu o bănuiam atât de strâmbă, de nedreaptă, de falsă. Copiii noştri, născuţi când ochiul unui mileniu se închidea, lăsând deschisă pleoapa celui ce avea să se nască, nu vor cunoaşte comunismul decât din poveştile noastre şi din expoziţiile muzeale. Sau cel puţin aşa credem. Sau cel puţin aşa ne dorim. Sau, mai ales, aşa sperăm.
Pentru ca ei să nu cunoască ororile unui asemenea regim, pentru a nu deveni ei ori semenii lor victime ori călăi într-o lume în care delaţiunea, minciuna şi aburcarea pe cadavre deveniseră principii de stat, se cuvine să nu lăsăm a se şterge din memorie suspinele Sighetului.
Ar fi omeneşte ca, măcar o dată în an, să ajungem, şi să ne ducem şi pruncii, la Memorialul din nord de ţară. Pentru a nu uita. Pentru a cunoaşte. Pentru a ierta. Pentru a nu repeta.

"Pe urmele strămoşilor"

Sfârşit de octombrie 2010. Zile superbe, cu lumina prelingandu-se, asemeni mierii,peste pământ, peste ziduri, peste oameni. Cu bucurie, 40 de elevi ai şcolii au profitat de minunatele zile de toamnă arămie şi au dat o fugă peste munţi, în locurile de unde ne-au venit, cândva, strămoşii.
Excursia s-a desfăşurat pe traseul Suceava- Tihuţa-Maieru- Sângeorz Băi- Coşbuc(jud. Bistriţa Năsăud)- Săcel-Rozavlea-Bogdan Vodă-Ieud-Bârsana-Săpânţa-Sighetul Marmaţiei-Moisei-Borşa(jud. Maramureş)-Suceava în perioada 22 octombrie(ora 14)-24 octombrie(ora 20.00). S-au vizitat următoarele obiective: Castelul Dracula, Casa memorială Liviu Rebreanu, Muzeul Cuibul Visurilor, Casa Memorială Coşbuc, atelierul de ceramică dacică Săcel, bisericile de lemn de pe Valea Izei(Bogdan Vodă, Ieud, Rozavlea, Bârsana), Cimitirul vesel Săpânţa, mânăstirea Peri, Memorialul durerii Sighet, Casa martirilor şi Memorialul Moisei, Cascada Cailor-Borşa.
Grupul de excursionişti a realizat următoarele momente speciale în buna tradiţie românească pe care mi-aş dori s-o fac cunoscută elevilor de azi:
• oferirea unui colac de sufletul romancierului Rebreanu la „Cuibul Visurilor” unde am fost primiţi de minunatul, energicul şi savantul profesor Sever Ursa
• depunerea unui coş cu flori la Casa Memorială Liviu Rebreanu
• moment liric(poezie şi muzică pe versurile lui Coşbuc), depunerea unui coş cu flori şi oferirea unui colac la Casa Memorială Coşbuc
• exerciţii de ucenicie la atelierul de ceramică de la Săcel
• moment de reculegere, rugăciune, depunerea unui coş cu flori şi oferirea unui colac de sufletul celor morţi la Memorialul Durerii de la Sighetul Marmaţiei
• moment de reculegere, rugăciune, depunerea unui coş cu flori şi oferirea unui colac de sufletul celor morţi la Moisei
Am avut şansa de a avea o vreme frumoasă, peisaje mirifice şi gazde excelente la toate obiectivele vizitate. Se cuvine să fim recunoscători celor care ne-au găzduit peste noapte: Hotel Hebe- Sângeorz Băi şi Vila Ardealul-Sighetul Marmaţiei) care ne-au oferit foarte bune condiţii de cazare şi masă(micul dejun), curăţenie şi căldură(nu numai fizică, ci şi sufletească) „ca la mama acasă”.
Un cuvânt de mulţumire se cuvine să adresăm şi S.C. Trans Nicolaescu din Rădăuţi, care ne-a pus la dispoziţie, în condiţii de ofertă promoţională, un autocar echipat cu tot ceea ce este necesar unui transport confortabil şi, mai ales, un şofer(Ion Ştreangă) care iubeşte şi înţelege copiii, devenind, în felul acesta, prietenul şi partenerul lor de călătorie, nu doar transportatorul.
Mulţumiri sincere adresez şi fostei noastre colege, actualmente pensionară, Silvia Cristuş, care ne-a însoţit în periplul nostru ardelean, un excelent colaborator în organizarea şi supravegherea copiilor, a cărei experienţă şi-a spus din plin cuvântul în realizarea obiectivelor pe care ni le-am propus.
Nu am întâmpinat nici un fel de probleme, nu s-au produs accidente ori incidente de natură a descalifica sistemul educaţional, călătoria oferind ocazia de a exersa deprinderi de comportare civilizată în varii ocazii.


sâmbătă, 16 octombrie 2010

Vivat! Crescat! Floreat!

La mijloc de octombrie, când timpul pare să înoate prin miere, cea mai veche unitate şcolară suceveană îşi aniversează trecerea prin viaţa generaţiilor de oameni pe care i-a format. Anul acesta fostul gimnaziu greco-ortodox imperial împlineşte un veac şi jumătate de existenţă. Şi 146 de generaţii de absolvenţi. Devenit, la un moment dat, cea mai mare şcoală gimnazială din Imperiu, avea să fie nu doar un leagăn de cultură, ci şi un focar de iredentism, aici formându-se tineri devotaţi neamului şi patriei lor ideale: Ciprian Porumbescu, fraţii Morariu(Victor, Aurel, Leca),Ion Grămadă, fraţii Turturean, Ilie Torouţiu, etc.
La mulţi ani,CN "Ştefan cel Mare"!La mulţi ani, onorabilă şcoală românească! La multe generaţii crescute în respect pentru cultura românească!

Dovadă de recidivă.

De altfel, Violeta nu e la prima încercare de acest fel. Cu ceva vreme în urmă, de Ziua Internaţională pentru Climat, ea şi picii ei ei au manifestat pentru sănătatea Pământului într-o activitate de mai mari proporţii, găzduită de Shoping City.

duminică, 10 octombrie 2010

10.10.10 Nota pentru Violeta Faliboga,preocupările şi piticii ei

Ce înseamnă numărul 350 şi 350 ORG ?
350 este numărul cel mai important din lume, este ceea ce spun oamenii de ştiinţă limita superioară în condiţii de siguranţă a dioxidului de carbon în atmosferă iar 350 ORG este o organizaţie internaţională care derulează activităţi menite să conştientizeze omenirea de efectele negative a Schimbărilor climatice produse de depăşirea în atmosferă a concentraţiei de CO2 , peste 350 ppm .(vezi www.350.org )
Cu doi ani în urmă, climatologii au observat că gheţarii se topesc rapid în regiunea arctică şi alte semne înfricoşătoare ale schimbărilor climatice se arată. Au emis o serie de studii care să arate că planeta se confruntă atât cu dezastre umane, cât şi naturale în cazul în care concentraţiile atmosferice de CO2 au trecut peste 350 părţi per milion.
Toată lumea , de la Al Gore ( primul fondator şi actual preşedinte al Alianţei pentru Protecţia Climei , a primit Premiul Nobel pentru Pace – în comun cu Grupul interguvernamental privind schimbările climatice ) , la omameni de stiinţă al ONU, privind clima de top, a îmbrăţişat acum acest obiectiv, necesar pentru stabilizarea planetei şi prevenirea dezastrului complet.
Chiar acum, mai ales că am ars atât de mult combustibil fosil, concentraţia atmosferică de CO2 este de 390 (ppm - părţi per milion), care este mult prea mare, şi de aceea gheaţa se topeşte, seceta este des întâlnită, iar pădurile sunt pe moarte. Pentru a aduce acest număr în jos, prima sarcină este de a opri poluarea cu carbon în atmosferă.
Este foarte greu. Aceasta înseamnă oprirea de combustibili fosili mult mai repede decât au fost planificate de guverne şi corporaţii. Dar putem schimba acest lucru - dacă am mobiliza lumea pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice rapide şi îndrăzneţe şi să ne orientăm în lume la un viitor de energie curată.
Pe 24 octombrie 2009 , Ziua Internaţională a Acţiunii pentru Climat a acoperit aproape fiecare ţară de pe pământ. Au fost mitinguri în oraşele mari, precum şi acţiuni incredibil de creative pe tot globul: alpiniştii pe piscurile cele mai înalte au arborat benere, au fost demonstraţii subacvatice, s-a discutat în biserici şi moschei, şcoli etc. Fiecare eveniment a evidenţiat numărul 350 şi oamenii s-au adunat la un moment dat pentru o fotografie de grup mare, ilustrând faptul că acest mesaj este foarte important. La 350.org, s-au adunat toate fotografiile pentru o gigantică petiţie la nivel mondial, vizual.
Împreună putem aminti liderilor noştri că este nevoie să ia măsuri urgente pentru stoparea schimbărilor climatice . La 350.org, vocea fiecăruia dintre noi se aude şi toate acţiunile propuse şi realizate au menirea de a trage un ultim semnal de alarmă, până nu e prea târziu .
Am discutat cu elevii despre poluarea care produce efectul de seră ( de încălzire a planetei ), despre topirea gheţarilor, despre temperaturile extreme din ultimul timp, despre secetă sau inundaţii – într-un cuvânt, despre Schimbările climatice din ultima perioadă .
Suntem îngrijoraţi de ritmul rapid în care mediul se degradează datorită activităţilor inconştiente ale oamenilor. Pentru ca deterioararea continuă a mediului să nu afecteze întreaga societate, găsirea şi aplicara soluţiilor de stopare a acesteia trebuie abordată de întreaga comunitate. Prin acest proiect se urmăreşte observarea fenomenelor de poluare a zonei unde locuiesc cei ce derulează proiectul, semnalarea acestora organelor competente care pot stopa fenomenul poluării, întocmirea unor materiale informative care pot facilita implementarea şi evaluarea acţiunilor. Realizarea activităţilor de către elevi alături de părinţi şi de alţi membri ai comunităţii, este o modalitate eficientă de a face în mod conştient educaţie ecologică prin care se pot rezolva o parte dintre problemele mediului.
Proiectul îşi propune identificarea unor strategii, direcţii de acţiune, tipuri de activităţi care să ducă la îmbunătăţirea calităţii mediului, prin implicare directă a tuturor şcolilor care doresc să deruleze activităţi extracurriculare, indiferent dacă deţin sau nu ,, Steagul verde,, pentru a proteja frumusetile naturale ale ţării noastre .
Creşterea - şi nicidecum, micşorarea - proporţiei pădurilor, inclusiv prin împădurirea terenurilor degradate, inapte pentru agricultură, constituie cheia de bază a problemelor de mediu În caz contrar, este doar o problemă de timp şi de hazard meteorologic (ploile torenţiale) producerea unor noi calamităţi, mai ales, în bazinele dezechilibrate ca proporţie a pădurilor şi în special dacă ploile de lungă durată vor fi asociate cu topirea zăpezilor. Am discutat despre obiectivele organizatiei 350org . de cîte ori am avut ocazia în cercurile de elevi.
Apa este folositoare omului, atât în viaţa de toate zilele, cât şi în agricultură, transporturi, industrie etc. Este necesară plantelor şi animalelor planetei. Omul foloseşte apa pentru prepararea hranei, pentru băut, pentru curăţenia corpului, a hainelor.Prin creşterea numărului de locuitori din oraşe creşte şi cantitatea de substanţe toxice, reziduuri dăunătoare vieţii. Astfel e necesară intervenţia urgentă a omului pentru depoluarea apelor, adică curăţarea apelor de substanţe toxice.
Poluarea este o problemă actuală a omenirii .Deteriorarea ecosistemelor s-a ivit odată cu apariţia civilizaţiei urbane prin intervenţia brutală a omului, prin exploatarea neraţională a terenurilor şi alterarea mediului înconjurător prin poluanţi proveniţi din activităţile umane, de origine menajeră, agricolă şi industrială.
Poluarea mediului poate fi:
• naturală, având ca sursă: vulcanii (elimină gaze, particule solide, vapori), cutremurele (produc perturbaţii şi erodează solul), incendiile (usucă vegetaţia);
• artificială – fizică (poluare sonoră);
• chimică (produsă de compuşi gazoşi, industrie, pesticide, detergenţi);
• biologică (infestarea mediului cu agenţi patogeni şi germeni proveniţi din fermentaţii).
Poluarea după mediul în care acţionează poluanţii:
• poluarea aerului (emisie de gaze în atmosferă provenite din arderi ale combustibililor casnici, industriali, maşini etc.);
• poluarea apei (prin reziduuri deversate în apă din agricultură, petrol etc.);
• poluarea solului - este strâns legată de poluarea aerului şi apei (se produce mai ales cu pesticide, îngrăşăminte chimice). O parte dintre acestea sunt asimilate de plante şi astfel ajung în corpul animalelor şi oamenilor.
Luptă împotriva poluării mediului, protejează ecosistemele şi astfel viaţa ta va fi mai bună şi mai curată! Luptă împotriva poluării apelor . Ajută la stoparea încălzirii globale şi la scăderea concentraţiilor atmosferice de CO2 care au trecut peste 350 părţi per milion.
Dezvoltarea tehnică şi industrială ca şi sporirea marilor aglomerări umane au pus în pericol apa lacurilor, râurilor şi în final a mărilor şi oceanelor. Oceanul este astăzi principala „groapă de gunoi” a omenirii. În el se scurg toate deşeurile industriei şi toţi detergenţii din gospodărie şi dacă la acestea adăugăm produşii petroliferi scăpaţi de sondele marine sau substanţele radioactive din exploziile nucleare subacvatice efectuate de unele state ale lumii, ne dăm seama de imensul pericol ce ameninţă Pământul.
Semnalul de alarmă a fost tras. Conferinţe şi congrese internaţionale, legi, cărţi şi reviste îşi aduc zi de zi tot mai substanţial contribuţia la protecţia mediului .
Omul, stăpânul planetei Terra, va reuşi să păstreze curate comorile cele mai de preţ : apa, aerul şi solul ?
Îndemnul PROTEJAŢI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR este adresat tuturor, pentru că viitorul depinde de noi .


vineri, 8 octombrie 2010

Fetele mele mi-au spus că nu vor să aibă copii. Înclin să cred că bine fac.

Incredibil cât de mult şi de repede involuăm! "Asta e, l-am omorât! Zece ani pentru un prost!" Par a fi cuvintele unui om normal? Ale unui tânăr abia ieşit de pe băncile şcolii? Ale unui om educat?
Mie nonşalanţa asta îmi aduce aminte de prima mea zi de şcoală, când unul dintre colegi, un slăbănog deşirat, certat de "Doamna", a ameninţat-o cu ochii fulgerând: "Ti spun io lu' tata, sî ti calci cu tractoru'!"(tatăl lui lucra la SMTul din sat) Dar era vorba de un puşti de 6 ani,de acum 40 de ani în urmă, orgoliul lui dominându-i clar orice urmă de discernământ. La Craiova nu e aceeaşi situaţie. Şi, din păcate, nu e doar atât. Omorul din oraşul banilor e doar vârful unui aisberg ale cărui limite putem doar să le intuim, dacă avem ochii deschişi şi vedem privirile adolescenţilor noştri, sau dacă, având urechile ciulite, auzim limbajul folosit de cei care sunt astăzi în bănci. Invective, ameninţări, pornografii aruncate oricând,oriunde şi oricui("dar ne jucăm/prostim, doamna dirigintă!"), înjurături grobiene, apelative zoologice, mahalagisme de care şi boschetarii se ruşinează sunt folosite permanent de elevii noştri, unii făcând din deversările verbale mizere un titlu de faimă, ca şi cum ar fi coborâtori din lumi superioare nouă, pământenilor de rând, care mai avem pretenţii la normalitate şi civilizaţie.
Elevii de azi ai ţării nu mai au nici un fel de simţ al măsurii, nu acceptă că au vreo obligaţie, pretind doar şi ameninţă. Se joacă prosteşte şi se prostesc asumându-şi roluri care îi depăşesc, pentru care nu sunt pregătiţi, posturi în care eşuează şi care le crează frustrări ce se adâncesc cu fiecare clipă în care maturii nu iau atitudine.Şi maturii nu iau atitudine- de frică, din nepăsare, din nepricepere, din superficialitate....A murit un"prost"! Un tânăr care a vrut să potolească o bestie. Un copil ce îşi dorea să participe la remodelarea celor care, din varii motive, aveau interzis la libertate. Un şcolar care vroia să transfere o firimitură de şcoală în subteranele civilizaţiei. Un prost. Da, căci prost trebuie să fii să-ţi imaginezi că societatea românească de azi e pregătită să facă faţă noilor provocări. Prost trebuie să fii dacă mai crezi, când vezi cum minciuna stă cu regele la masă, că adevărul va putea răzbi. Prost eşti considerat de "dăştepţii" care, călcând pe sufletele semenilor lor şi scuipând monstruozităţi în stânga şi dreapta, au pescuit în ape tulburi o gheată ponosită pe care ţi-o vând ca scrumbie afumată.
Din păcate, societatea românească pare să navigheze în derivă, fără nici o ţintă, fără nici un orizont, fără nici o speranţă. Şi, ca atare, şobolanii ies din ascunzători, mucegaiul se caţără pe pereţi, putregaiul muşcă din structurile sănătoase. Fără nici un fel de regulă, fără disciplină, fără autoritate, fără constrângeri, tineretul nu va renunţa la mizerie, la superficialitate, la violenţă. Din păcate, lupta pare pierdută; minciunile cotidiene, frauda, corupţia generalizată nu pot( şi nimeni nu vrea!)să remodeleze personalitatea tânărului care acum se ridică în lume. Ca urmare, vom culege ce se sădeşte tot mai insistent!

joi, 7 octombrie 2010

Săptămânile eTwinning

Competitia “eTwinning pe portativ”
Elevii si cadrele didactice sunt invitati sa compuna/ sa adapteze, sa interpreteze si sa inregistreze audio sau video un cantec eTwinning.

Fisierul audio se va trimite prin email la adresa eTwinning2010cantec@yahoo.com, impreuna cu informatii privind numele cadrului didactic coordonator si numele scolii pe care o reprezinta.

Fiºierul video trebuie incarcat pe www.youtube.com, iar link-ul la acesta, precum si numele cadrului didactic coordonator si numele scolii pe care o reprezinta trebuie trimise prin email, pe adresa mentionata anterior.

Data limita pentru trimiterea link-ului: 5 noiembrie 2010.

Vor fi acordate 5 premii constand in materiale promotionale eTwinning. Acestea vor fi expediate prin curier dupa 20 noiembrie, pe adresele scolilor castigatoare. Cel mai reusit cantec va putea fi valorificat in videoclipul care se prezinta la Conferinta eTwinning 2011 de la Budapesta.
Un cadru didactic poate participa cu un singur cantec in competitie.

Criterii de evaluare:
• Implicarea elevilor
• Originalitate, ingeniozitate (in ce priveste linia melodica si versurile)
• Potentialul de valorificare ulterioara a cantecului in cadrul Actiunii eTwinning (de ex., potentialul de a deveni un imn al actiunii)*

* Participarea la competitii este voluntara. Materialele realizate si trimise in cadrul competitiei pot fi utilizate de NSS Romania in activitatile sale de diseminare.

Notã: Dintre cadrele didactice care au aplicatii de calitate, NSS va putea selecta participanti la Conferinta eTwinning sau la atelierele europene care vor fi organizate in anul 2011.

Comisia metodică a diriginţilor

Marţi, 5 octombrie, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei Diriginţilor. Prima oară în formula actuală după mulţi ani de la înfiinţarea şcolii. Adică o singură comisie, alcătuită din cei 19 diriginţi ai claselor de gimnaziu. Am rememorat, printre altele, vremurile în care, cu 3000 de elevi în şcoală, aveam câte 15-16 clase pe serie...cate o comisie a dirigintilor pentru fiecare rand de clase...
Reorganizare, adrese de la IŞJ, ordine de ministru, sumedenie de obligaţii mai vechi şi mai noi, acelaşi salariu ţinut la dietă, ochi trişti de dascăli dezamăgiţi, scăpărări de verbe printre dinţi, invitaţie la eTwinning, prezentarea unor portaluri extrem de utile şi de prietenoase(etwinning şi iteach), planificarea ulterioară a activităţii, cine va susţine activităţi practice....o după amiază plăcută în fond. Ar fi fost şi mai plăcută dacă am avea sentimentul că suntem apreciaţi pentru ceea ce facem. Nu suntem, însă, decât nişte bărci vechi, navigând pe o mare furtunoasă. Bărci de care marele cârmaci se poate descotorosi oricând, fără regrete. Ce dacă luntraşii aceştia ponosiţi ar putea să înveţe şi pe alţii să navigheze? Ce dacă luntraşii aceştia flămânzi au capul şi inima doldora de idei şi de sentimente? Şi ar putea să le transmită şi celor care vin din urmă?
Nu de idei are nevoie marele cârmaci, ci de plecăciuni! Nu de sentimente are el nevoie, ci de obedienţă! Nu de cetăţeni, ci de slugi!
Sluji-l-ar...!