marți, 28 aprilie 2015

Fişa activităţii - proiect caritabil Târgul de primăvară

Dupa ani si ani.... Au fost destui anii in care n-am mai intrat pe aici, dar evenimentele din ultima vreme şi elevii noştri m-au convins să revin. "Şcoala altfel" ne-a oferit să facem altceva decât în mod obişnuit, aşa că vă invităm să ne priviţi! A.FIŞA ACTIVITĂŢII Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ” SUCEAVA B-dul 1 Decembrie 1918 F.N. Tel/Fax 0330/102210 Adresă mail : scoalacreanga@yahoo.com Nivelurile de învăţământ : primar şi gimnazial Numărul elevilor din şcoală : 1207 elevi Numărul cadrelor didactice :64 cadre didactice Coordonatorii activităţii : • Director ,prof. Murariu Dorina • Director adjunct , prof . Aungurencei Gabriela • Consilier educativ ,prof. Martiniuc Luminiţa Date de contact: email :dorina_murariu@yahoo.com ,gaungurencei@yahoo.co.uk, elena_martiniuc@yahoo.com 1.Titlul activităţii : PROIECT CARITABIL ,,TÂRGUL DE PRIMĂVARĂ” 2.Domeniul în care se încadrează : ABILITĂŢI DE VIAŢĂ 3.Scopul activităţii: Creşterea implicării civice a elevilor, cadrelor didactice şi a părinţilor prin participarea directă la activităţi de voluntariat în sprijinul ajutorării unor familii ale căror membri se află în incapacitate de muncă datorită unor grave probleme de sănătate sau au dificultăţi financiare. 4.Obiectivele educaţionale ale activităţii: • Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice din şcoală în pregătirea exponatelor care vor fi vândute în scop caritabil la Târgul de Primăvară, în data de 9 aprilie 2015; • Creşterea responsabilităţii părinţilor prin sprijinirea a cel puţin 5 cazuri sociale (familii), în perioada sărbătorilor pascale; • Valorificarea ,în totalitate, a produselor confecţionate de voluntarii din şcoală în cadrul expoziţiei cu vânzare, în scop caritabil. • Creşterea satisfacţiei beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 5.Elevi participanţi: aproximativ 90 % din elevii şcolii noastre 6.Durata şi locul desfăşurării: Termen de derulare:6 aprilie -10 aprilie 2015 Locul desfăşurării: * Atelierele de creaţie s-au desfăşurat în sălile de clasă; * ,,Târgul de primăvară” s-a desfăşurat în holul central al şcolii. 7.Descrierea activităţii: Proiectul caritabil, “Târgul de Primăvară”, se află la prima ediţie. Lansarea proiectului a fost în cadrul consiliului profesoral în data de5 martie 2015 la propunerea doamnei director Dorina Murariu . Între 20 martie -25 martie 2015 s-au înscris voluntarii, organizându-se atelierele de lucru, în parteneriat cu familiile elevilor. Cadrele didactice au coordonat activitatea elevilor în realizarea lucrărilor de artă plastică şi practică. La data de 1 aprilie s-a expus afişul ce anunţă expoziţia cu vânzare, instituţia iniţiatoare, partenerii , data şi locul desfăşurării târgului.Evaluarea şi selecţia lucrărilor/produselor care urmează să fie expediate spre vânzare la Târgul de Primăvară s-a făcut în data de 7 aprilie 2015. Asamblarea şi organizarea standurilor pe care sunt expuse lucrările copiilor, stabilirea preţului fiecărei categorii de exponate a avut loc în data de 8 aprilie 2015. Ziua cea mai aşteptată a fost Expoziţia cu vânzare „Târgul de Primăvară” din data de 9 aprilie2015. Elevii,părinţii şi cadrele didactice au participat atât la vânzarea produselor obţinute cât şi la cumpărarea lor.În ultima zi,10 aprilie 2015, s-a realizat raportului final . Suma obţinută s-a gestionat în scop caritabil prin cooperarea cu reprezentanţii desemnaţi de conducerea şcolii şi asociaţia părinţilor. Toate cadrele didactice şi elevii implicaţi în proiect au primit diplome de voluntari. 8.Descriere şi rezultatele obţinute Implicarea civică a elevilor,a cadrelor didactice şi a părinţilor prin participarea directă la această activitate de voluntariat, a contribuit la strângerea unei sume importante de bani. Astfel ,copiii unor familii ale căror membri se află în incapacitate de muncă datorită unor grave probleme de sănătate sau au dificultăţi financiare, au primit rechizite, haine,dulciuri. 9.Dorinţa de continuare a acestei activităţi Suntem motivaţi de faptul că beneficiarii direcţi ai proiectului, familiile în care există părinţi cu grave probleme de sănătate sau familii care au dificultăţi financiare, vor avea un Paşte mai frumos datorită muncii noastre. Proiectul doreşte mobilizarea elevilor, a familiilor acestora şi a cadrelor didactice în vederea realizării unui eveniment caritabil, prin participarea directă în cadrul activităţilor de voluntariat. Participanţii au posibilitatea de a-şi promova identitatea prin intermediul lucrărilor/exponatelor particularizate. „Târgul de Primăvară”, constituie finalitatea proiectului şi are menirea de a valorifica produsele activităţii elevilor (desene, picturi, decoraţiuni pascale, felicitări, etc.), în scop caritabil. 10.Motivaţia propunerii-argumente ale cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor Prof. Gabriela Aungurencei – director adjunct : Ne propunem ca prin această activitate să dezvoltăm în rândul elevilor noştri spiritul de competiţie, solidaritatea interumană, unele aptitudini antreprenoriale şi de ce nu să promovăm unitatea de învăţământ în comunitatea locală. Suntem emoţionaţi deoarece ne aflăm la prima ediţie , dar avem totodată speranţa că Târgul de primăvară va fi o reuşită. Prof.AlexandrinaJijie: Elevii clasei a VI-a B la care sunt dirigintă sunt doritori să participe la această activitate. Sunt si gură că vor realiza lucrări frumoase şi că se vor implica în mod serios în desfăşurarea activităţii. Înv. Liliana Pasat:Trei lucruri îmi dau imboldul de a participa împreună cu elevii clasei mele la Târgul de primăvară organizat de şcoala noastră: ¤ dorinţa de a păstra tradiţiile şi obiceiurile Pascale, dar nu doar de a le păstra ci şi de a le transmite următoarelor generaţii; ¤ nevoia unei minime educaţii economice: copiii au realizat lucrări, pe care apoi le-au valorizat în cadrul târgului; ¤ spiritul civic - bucuria de a dărui, de a ajuta un semen de-al tău, prin munca şi efortul depus de tine, copil fiind şi chiar în clasa pregătitoare . Înv. Laura Varasciuc : Îmi doresc să particip cu elevii clasei a II-a D la această activitate. Copiii vor fi interesaţi să confecţioneze diferite obiecte cu specific pascal, dar entuziasmul lor va fi şi mai mare când vor putea să vândă produsele realizate. Apreciez iniţiativa doamnei director şi implicarea colegilor pentru organizarea şi desfăşurarea acestei activităţi care, cu siguranţă, îi va sensibiliza pe elevii noştri. Bianca Baciuc clasa a II-a D :Aş dori să particip la Târgul de primăvară pentru a vedea valoarea creaţiilor mele. Cicu Gina(părinte cl.a II-a D) : În calitate de părinte sunt încântată de faptul că se doreşte desfăşurarea unei astfel de activităţi la nivelul şcolii. Copilul meu este mereu bucuros atunci când poate să ajute pe cineva şi consider că această activitate este binevenită ,având în vedere şi perioada în care ne aflăm. Semeniuc Miriam(clasa I E) :Gândul de a-i ajuta pe copiii care nu au ce avem noi, m-a ajutat să confecţionez lucruri frumoase. Fiecare produs terminat îmi dădea speranţa că vom reuşi să strângem banii necesari. B. MĂRTURII ALE CADRELOR DIDACTICE,ELEVILOR,PĂRINŢILOR - Prof. Dorina Murariu – director : Proiectul ,,Târgul de primăvară” a reprezentat o activitate deosebit de complexă, care a presupus realizarea unor produse de către elevi, apoi expunerea şi vinderea acestora, urmând ca banii strânşi să fie donaţi catre alţi elevi ai şcolii, cu o situaţie materială precară. Considerăm că acest proiect, deşi este primul de acest gen pentru şcoala noastră, a reprezentat un succes din mai multe motive: a stârnit imaginaţia şi creativitatea copiilor spre a realiza produse cat mai atractive, care să poată fi vândute; le-a îmbunătăţit abilităţille practice; a dezvoltat elevilor sentimente profund umane, de solidaritate faţă de colegi de-ai lor cu lipsuri materiale; a promovat imaginea şcolii în comunitate, la târg fiind prezenţi mulţi părinţi sau alte rude ale elevilor, elevi de la alte şcoli, dar şi consilieri locali sau diverse oficialităţi; a adus bucurie unor copii mai necajiţi, care au fost ajutaţi material cu banii obţinuţi din vânzarea produselor realizate. Este un exemplu de bună practică şi la solicitarea elevilor şi cadrelor didactice ne propunem să realizam mai des acest gen de activitate. Prof. Gabriela Aungurencei – director adjunct : Personal, am fost surprinsă de participarea elevilor şi cadrelor didactice în număr atât de mare. Acest lucru ne încurajează să organizăm şi cu alte ocazii astfel de activităţi. Suntem bucuroşi că am identificat cazuri sociale pe care am puteasă le susţinem cu banii adunaţi. Prof. Alexandrina Jijie :Mi-a plăcut foarte mult această activitate care a strâns laolaltă copii, părinţi, bunici şi cadre didactice. M-a impresionat emoţia micilor artişti/creatori care au pregătit pentru Târg foarte multe produse şi care au reuşit , prin munca mânuţelor lor să strângă acei bani ce vor fi folosiţi în scop umanitar. Doresc să felicit organizatorii acestei activităţi şi îi anunţ că aştept următoarele provocări! Înv. Liliana Dumitrana :Acest proiect a însemnat un nou prilej pentru stimularea creativităţii elevilor, pentru dezvoltarea capacităţii de cooperare, de întrajutorare şi antreprenoriale. Elevii au dat dovadă de bunătate, respect, prietenie, compasiune. Înv. Liliana Pasat :Sunt convinsă că această activitate le-a rămas undeva, într-un colţişor de suflet şi ori de câte ori vor scotoci prin el îşi vor aminti cu drag, poate şi dor, de aceste momente în care prin propriul lor efort au reuşit să fie de folos cuiva, îşi vor aminti cu câtă mândrie au purtat costumele populare şi cât s-au străduit să adune cât mai mulţi bănuţi în punga pe care o ţineau strâns la piept, ca nu cumva s-o piardă. În ciuda oboselii, bucuria şi mulţumirea ce se citea pe chipurile lor a reprezentat feedbak-ul cel mai potrivit pentru a aprecia dacă activitatea a fost încununată de succes sau nu. Înv.Brînduţa Gabor: Adevărata caritate este dorinţa de a fi folositor celorlalţi fără a avea gândul de a primi o recompensa. Aşa am gândit noi,îndrumătorii acestui proiect caritabil,iar gândurile noastre s-au transformat în emoţie,satisfacţie,entuziasm,în realitate.Vă mulţumim vouă,celor care aţi fost alături de noi şi promitem că ,,ne vom întoarce”. Înv. Laura Varasciuc : Târgul de primăvară a fost cea mai apreciată activitate din săptamâna “Şcoala altfel”, având un deosebit impact educativ atât asupra elevilor , cât şi a celorlalţi participanţi. S-a citit pe chipurile tuturor mulţumirea şi bucuria . Personal, îmi doresc şi alte activităţi asemănătoare. Găitan Raluca (părinte clasa P E) : “ Superb şi emoţionant..." s-ar putea descrie în câteva cuvinte participarea la ,,Târgul de primăvară “ organizat de Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă" Suceava, eveniment caritabil ce a mobilizat zeci de elevi, părinţi şi profesori dornici să facă o faptă nobilă în prag de Sfântă Sărbătoare. Agiţaţie şi forfotă … profesori, elevi şi părinţi care şi-au dat interesul să realizeze o bucurie şi pentru cei mai putin norocoşi … cu investitii mici şi ceva dăruire se pot face ,, lucruri mari" . Iniţiativa este lăudabilă. Am văzut ţinute de costum popular, am văzut creaţii originale, realizate cu bun gust de elevi. Apreciez munca lor şi a cadrelor didactice care cu răbdare şi imaginaţie au facut lucruri deosebite. Bucuria copiilor de a vedea că pot obţine totuşi un mic venit din lucruri făcute prin munca lor a fost mare şi cred că i-a determinat să se încreadă în forţele proprii, iar copiii care au beneficiat de fondurile adunate, pot privi cu mai multă speranţă în viitor. Ursu Monica-Elena (părinte clasa I D): A fost o iniţiativă frumoasă, care ne-a oferit posibilitatea de a-i ajuta pe cei care au mare nevoie de sprijinul nostru, al comunităţii. Cicu Gina (părinte cl.a II-a D) :Nu pot decât să felicit organizatorii acestei frumoase activităţi şi să îi încurajez pe mai departe. Copiii trebuie să înveţe că pot să şi ofere nu doar să primească, iar Târgul de primăvară a fost o activitate care i-a învăţat acest lucru. Vă mulţumim! Satuha Camelia, cls. a VI a B :Pentru mine Târgul de primăvară a fost o ocazie potrivită pentru a-mi demonstra creativitatea; toţi colegii mei ştiu că sunt pasionată de handmade şi că în timpul liber creez lucruri diverse din şerveţele, resturi textile, hârtie, obiecte reciclabile, etc. Am fost foarte fericită în acea zi deoarece am vândut tot ce am pregătit şi am donat banii câştigaţi. Abia aştept să se mai organizeze activităţi de acest fel! Onoiu Andreea ( clasa I D): Mă bucur că putem să-i ajutăm pe copiii săraci. Baciuc Bianca (clasa a II-a D) : La Târgul de primăvară au participat elevi din multe clase. Creaţiile expuse de copii au fost interesante. Cu toţii ne-am bucurat că am putut ajuta nişte colegi de-ai noştri. AsofronieVanessa(clasa I E):Mi-a plăcut foarte mult să particip la această activitate. Împreună cu colegii mei ne-am bucurat să fim adevăraţi meşteşugari şi apoi vânzători.