duminică, 10 octombrie 2010

10.10.10 Nota pentru Violeta Faliboga,preocupările şi piticii ei

Ce înseamnă numărul 350 şi 350 ORG ?
350 este numărul cel mai important din lume, este ceea ce spun oamenii de ştiinţă limita superioară în condiţii de siguranţă a dioxidului de carbon în atmosferă iar 350 ORG este o organizaţie internaţională care derulează activităţi menite să conştientizeze omenirea de efectele negative a Schimbărilor climatice produse de depăşirea în atmosferă a concentraţiei de CO2 , peste 350 ppm .(vezi www.350.org )
Cu doi ani în urmă, climatologii au observat că gheţarii se topesc rapid în regiunea arctică şi alte semne înfricoşătoare ale schimbărilor climatice se arată. Au emis o serie de studii care să arate că planeta se confruntă atât cu dezastre umane, cât şi naturale în cazul în care concentraţiile atmosferice de CO2 au trecut peste 350 părţi per milion.
Toată lumea , de la Al Gore ( primul fondator şi actual preşedinte al Alianţei pentru Protecţia Climei , a primit Premiul Nobel pentru Pace – în comun cu Grupul interguvernamental privind schimbările climatice ) , la omameni de stiinţă al ONU, privind clima de top, a îmbrăţişat acum acest obiectiv, necesar pentru stabilizarea planetei şi prevenirea dezastrului complet.
Chiar acum, mai ales că am ars atât de mult combustibil fosil, concentraţia atmosferică de CO2 este de 390 (ppm - părţi per milion), care este mult prea mare, şi de aceea gheaţa se topeşte, seceta este des întâlnită, iar pădurile sunt pe moarte. Pentru a aduce acest număr în jos, prima sarcină este de a opri poluarea cu carbon în atmosferă.
Este foarte greu. Aceasta înseamnă oprirea de combustibili fosili mult mai repede decât au fost planificate de guverne şi corporaţii. Dar putem schimba acest lucru - dacă am mobiliza lumea pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice rapide şi îndrăzneţe şi să ne orientăm în lume la un viitor de energie curată.
Pe 24 octombrie 2009 , Ziua Internaţională a Acţiunii pentru Climat a acoperit aproape fiecare ţară de pe pământ. Au fost mitinguri în oraşele mari, precum şi acţiuni incredibil de creative pe tot globul: alpiniştii pe piscurile cele mai înalte au arborat benere, au fost demonstraţii subacvatice, s-a discutat în biserici şi moschei, şcoli etc. Fiecare eveniment a evidenţiat numărul 350 şi oamenii s-au adunat la un moment dat pentru o fotografie de grup mare, ilustrând faptul că acest mesaj este foarte important. La 350.org, s-au adunat toate fotografiile pentru o gigantică petiţie la nivel mondial, vizual.
Împreună putem aminti liderilor noştri că este nevoie să ia măsuri urgente pentru stoparea schimbărilor climatice . La 350.org, vocea fiecăruia dintre noi se aude şi toate acţiunile propuse şi realizate au menirea de a trage un ultim semnal de alarmă, până nu e prea târziu .
Am discutat cu elevii despre poluarea care produce efectul de seră ( de încălzire a planetei ), despre topirea gheţarilor, despre temperaturile extreme din ultimul timp, despre secetă sau inundaţii – într-un cuvânt, despre Schimbările climatice din ultima perioadă .
Suntem îngrijoraţi de ritmul rapid în care mediul se degradează datorită activităţilor inconştiente ale oamenilor. Pentru ca deterioararea continuă a mediului să nu afecteze întreaga societate, găsirea şi aplicara soluţiilor de stopare a acesteia trebuie abordată de întreaga comunitate. Prin acest proiect se urmăreşte observarea fenomenelor de poluare a zonei unde locuiesc cei ce derulează proiectul, semnalarea acestora organelor competente care pot stopa fenomenul poluării, întocmirea unor materiale informative care pot facilita implementarea şi evaluarea acţiunilor. Realizarea activităţilor de către elevi alături de părinţi şi de alţi membri ai comunităţii, este o modalitate eficientă de a face în mod conştient educaţie ecologică prin care se pot rezolva o parte dintre problemele mediului.
Proiectul îşi propune identificarea unor strategii, direcţii de acţiune, tipuri de activităţi care să ducă la îmbunătăţirea calităţii mediului, prin implicare directă a tuturor şcolilor care doresc să deruleze activităţi extracurriculare, indiferent dacă deţin sau nu ,, Steagul verde,, pentru a proteja frumusetile naturale ale ţării noastre .
Creşterea - şi nicidecum, micşorarea - proporţiei pădurilor, inclusiv prin împădurirea terenurilor degradate, inapte pentru agricultură, constituie cheia de bază a problemelor de mediu În caz contrar, este doar o problemă de timp şi de hazard meteorologic (ploile torenţiale) producerea unor noi calamităţi, mai ales, în bazinele dezechilibrate ca proporţie a pădurilor şi în special dacă ploile de lungă durată vor fi asociate cu topirea zăpezilor. Am discutat despre obiectivele organizatiei 350org . de cîte ori am avut ocazia în cercurile de elevi.
Apa este folositoare omului, atât în viaţa de toate zilele, cât şi în agricultură, transporturi, industrie etc. Este necesară plantelor şi animalelor planetei. Omul foloseşte apa pentru prepararea hranei, pentru băut, pentru curăţenia corpului, a hainelor.Prin creşterea numărului de locuitori din oraşe creşte şi cantitatea de substanţe toxice, reziduuri dăunătoare vieţii. Astfel e necesară intervenţia urgentă a omului pentru depoluarea apelor, adică curăţarea apelor de substanţe toxice.
Poluarea este o problemă actuală a omenirii .Deteriorarea ecosistemelor s-a ivit odată cu apariţia civilizaţiei urbane prin intervenţia brutală a omului, prin exploatarea neraţională a terenurilor şi alterarea mediului înconjurător prin poluanţi proveniţi din activităţile umane, de origine menajeră, agricolă şi industrială.
Poluarea mediului poate fi:
• naturală, având ca sursă: vulcanii (elimină gaze, particule solide, vapori), cutremurele (produc perturbaţii şi erodează solul), incendiile (usucă vegetaţia);
• artificială – fizică (poluare sonoră);
• chimică (produsă de compuşi gazoşi, industrie, pesticide, detergenţi);
• biologică (infestarea mediului cu agenţi patogeni şi germeni proveniţi din fermentaţii).
Poluarea după mediul în care acţionează poluanţii:
• poluarea aerului (emisie de gaze în atmosferă provenite din arderi ale combustibililor casnici, industriali, maşini etc.);
• poluarea apei (prin reziduuri deversate în apă din agricultură, petrol etc.);
• poluarea solului - este strâns legată de poluarea aerului şi apei (se produce mai ales cu pesticide, îngrăşăminte chimice). O parte dintre acestea sunt asimilate de plante şi astfel ajung în corpul animalelor şi oamenilor.
Luptă împotriva poluării mediului, protejează ecosistemele şi astfel viaţa ta va fi mai bună şi mai curată! Luptă împotriva poluării apelor . Ajută la stoparea încălzirii globale şi la scăderea concentraţiilor atmosferice de CO2 care au trecut peste 350 părţi per milion.
Dezvoltarea tehnică şi industrială ca şi sporirea marilor aglomerări umane au pus în pericol apa lacurilor, râurilor şi în final a mărilor şi oceanelor. Oceanul este astăzi principala „groapă de gunoi” a omenirii. În el se scurg toate deşeurile industriei şi toţi detergenţii din gospodărie şi dacă la acestea adăugăm produşii petroliferi scăpaţi de sondele marine sau substanţele radioactive din exploziile nucleare subacvatice efectuate de unele state ale lumii, ne dăm seama de imensul pericol ce ameninţă Pământul.
Semnalul de alarmă a fost tras. Conferinţe şi congrese internaţionale, legi, cărţi şi reviste îşi aduc zi de zi tot mai substanţial contribuţia la protecţia mediului .
Omul, stăpânul planetei Terra, va reuşi să păstreze curate comorile cele mai de preţ : apa, aerul şi solul ?
Îndemnul PROTEJAŢI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR este adresat tuturor, pentru că viitorul depinde de noi .


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu