duminică, 31 octombrie 2010

Start de proiect

Astăzi au început, în sfârşit, cursurile programului "Profesorul-creator de soft educaţional", program care îşi propune, aşa cum se prezintă în prima pagină a site-ului propriu, să iniţieze un număr de cadre didactice într-un alt mod de a face educaţie. Sunt unul dintre cei 1737 profesori selectaţi să participe la acest program şi aştept să ajung la realizarea unor aplicaţii practice, căci la teorie stau mai mult decât bine. Îmi doresc să învăţ să prezint lecţii altfel, dar ştiu că, din nefericire, dorinţele nu se vor putea materializa prea mult, în condiţiile în care dotarea tehnică a şcolii lasă mult de dorit. Poate...cine ştie...Vorba evreului: mai bine să fiu pregătită pentru o şansă care poate n-o să apară niciodată, decât să nu pot profita de o oportunitate din lipsă de formare/informare.
Finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, conform contractului de finanţare - POSDRU/57/1.3/S/34533, programul se doreşte a fi nu doar un exerciţiu de dezvoltare a competenţelor digitale şi de formare a celor de construire a propriilor aplicaţii de soft educaţional, ci şi un prilej de exersare a metodelor interactive de lucru cu elevii, o şansă de a schimba opinii în legătură cu modul în care, învăţători şi profesori de varii discipline, ne centrăm activitatea pe elev.
Vom trăi şi vom vedea!
Până una-alta, invit colegii să treacă prin secţiunile nu de mult lansatului site profesorulcreator.siveco.ro pentru a se documenta în legătură cu legislaţia în domeniul educaţional ori exemple de bune practici din sistemul educaţional comunitar.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu