marți, 4 ianuarie 2011

Şi a fost eclipsă....

CCR: Legea Educaţiei este constituţională(puteţi s-o citiţi aici).

Decizia CCR este definitivă, iar legea va fi trimisă preşedintelui Traian Băsescu pentru promulgare. CCR a decis că ambele cereri care i-au fost adresate(de Mircea Geoană care a reclamat procedura prin care actul normativ a fost adoptat, şi de un număr de 108 deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Alianţei politice PSD + PC şi Grupului parlamentar al P.N.L, care au contestat legea pe fond)sunt inadmisibile, atât procedura de adoptare, cât şi articolele contestate respectând legea fundamentală.
Dintre prevederi:

- în învăţământul preuniversitar se va face o mutaţie radicală în ceea ce priveşte conceperea curriculei, punându-se accentul pe competenţă, şi nu pe acumularea de informaţie.

- numarul maxim de ore va fi redus de la 25 la 20, în ănvăţământul primar, şi de la 30 la 25, în cel gimnazial. Complementar acestei decizii, va fi promovat Programul « şcoala după şcoală », prin care va fi oferit un cadru organizat pentru pregătirea temelor.

- descentralizarea - consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi autorităţile locale, care vor face parte din conducerile şcolilor, vor putea decide în proporţie de 20%, pentru învăţământul gimnazial, şi de 30%, pentru cel liceal, disciplinele de învăţământ. De asemenea, profesorul va avea 25% din timp la dispoziţie pentru a-şi adapta predarea la nevoile elevilor.

- sistemul de finanţare va avea următoarele paliere: finanţarea de bază, complementară şi suplimentară, în funcţie de performanţele unităţii de învăţământ.

- în învăţământul universitar accentul se va pune pe calitate. In acest sens, se va realiza o clasificare a universităţilor în funcţie de programele de studii.

- eliminarea criteriului de vechime în ceea ce priveşte ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul superior, « ca o modalitate de susţinere a performanţei în mediul academic ».

- va fi asigurată ponderea studenţilor în Senatul universitar de minimum 25%, astfel încât să existe un echilibru în reprezentarea tuturor structurilor în conducerea universităţilor.

- alocarea de resurse financiare universităţilor se va face în funcţie de nivelul de studiu, respectiv de licenţă, de master şi de doctorat, renunţându-se la actualul principiu al finanţării per student.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu