marți, 16 noiembrie 2010

4. Componenţa juriului- pentru fiecare etapă:
- 3 profesori de de specialitate conform probei;
- 2 profesori de altă specialitate;
- 3 elevi cu rezultate deosebite în domeniile respective;
- 3 reprezentanţi ai partenerilor.
5. Premiile- vor fi acordate diplome-premii I,II,III şi câte 3 menţiuni la fiecare secţiune
- vor fi acordate diplome de participare tuturor elevilor şi cadrelor didactice implicate în activităţile propuse
- va fi acordat un premiu special, constând în cărţi echipei care realizează cele mai interesante şi numeroase acţiuni practice în vederea formării unei atitudini şi unui comportament non-violent
Evaluarea se va face luând în calcul:
• Numărul şi tipul activităţilor organizate la nivelul unităţii de învăţământ,
• Calitatea activităţilor organizate(încadrarea în teme propusă, concreteţe, implicarea elevilor, atragerea colaboratorilor);
• Numărul participanţilor la diverse activităţi (elevi, cadre didactice, părinţi,
reprezentanţi ai comunităţii locale);
• Calitatea participării (prezenţă activă sau pasivă);
• Produsele finale ale activităţilor.
6. Promovare şi produse finale
• Campanii de informare a fiecărei activităţi realizate de clasele participante;
• Publicarea de articole şi notiţe informative în mass media locală;
• Un site web ca produs final al proiectului/o revistă online cu toate produsele din fiecare etapă a proiectului;
• Expoziţii cu lucrări ale elevilor

7. Rezultate aşteptate:
• Conştientizarea elevilor şi a comunităţii locale cu privire la chestiunile globale
• Ameliorarea treptată a discriminării de orice tip şi realizarea integrării
sociale a elevilor cu probleme;
• Exersarea comportamentului fundamentat pe respectarea drepturilor copiilor;
• Asumarea de roluri şi responsabilităţi în viaţa socială de către elevi;
• Realizarea unor proiecte de voluntariat în cadrul comunităţii locale
• Familiarizarea copiilor cu procesul de realizare a unui proiect educaţional în şcoală, ca premisă a implicării lor ulterioare în proiecte şi programe de voluntariat.

8. Alte precizări:
Taxele de participare de 20 lei, pentru fiecare cadru didactic înscris(indiferent la câte etape!), şi de 2 lei pentru fiecare participare a elevilor, sunt necesare pentru a acoperi cheltuieli pentru tipărirea diplomelor, jurizare şi organizarea expoziţiilor. Ele vor fi trimise în plicurile ce conţin lucrările elevilor. Diplomele vor fi expediate până la 15.06.2011.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu