marți, 16 noiembrie 2010

SCOP:
Formarea unei atitudini corecte faţă de lumea în care trăiesc copiii, având în vedere că ei reprezintă generaţia viitoare, de la care maturii de astăzi aşteaptă pace, securitate, linişte şi decenţă.
OBIECTIVE FUNDAMENTALE

• Formarea comportamentului proactiv bazat pe respectarea drepturilor omului,
• Dezvoltarea abilităţilor personale şi sociale necesare convieţuirii în armonie cu ceilalţi,
• Înţelegerea de către tineri a proceselor complexe care determină violenţa, conflictele la nivel individual, de grup, naţional şi global; cunoaşterea modalităţilor de rezolvare a acestora şi implicarea în eliminarea şi prevenirea lor;
• Crearea şi dezvoltarea comunităţii de învăţare în care elevii şi profesorii se motivează reciproc pentru a lucra împreună în vederea înţelegerii problemelor sociale cu care se confruntă şi identificării soluţiilor potrivite capabile de aplicabilitate;
• Formarea comportamentului de „toleranţă multiculturală” şi „toleranţă interconfesională”;
• Promovarea şi interiorizarea valorilor, ca: respect, libertate, drept, pace, egalitate, solidaritate, prin formarea şi externalizarea unor atitudini de auto-respect, respect pentru ceilalţi, interes pentru probleme globale, abordare critică, implicare şi acţiune constructivă, responsabilitate socială.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
În cadrul activităţilor propuse, elevii vor putea:
- să definească şi să exerseze, în manieră şi utilizând mijloace şi tehnici diferite, noţiunile de pace, conflict, violenţă, non violenţă
- să analizeze consecinţele-imediate ori de perspectivă- ale utilizării violenţei ca mijloc de soluţionare a neînţelegerilor;
- să identifice căi de soluţionare a diverselor situaţii tensionate(la nivel individual, al comunităţii de colegi, prieteni, cunoscuţi ori la nivel global)
- să realizeze coduri de conduită în situaţii extreme
- să se implice în rezolvarea cazurilor concrete de violenţă din şcală/clasă/grup de cunoscuţi
- să propună soluţii non violente pentru detensionarea situaţiilor problemă din şcoală şi comunitate
- să-şi dezvolte expresivitatea şi creativitatea
- să-şi cultive sensibilitatea artistică
Cadrele didactice vor avea şansa să:
- descopere şi să dezvolte aptitudinile artistice ale elevilor lor
- să valorifice şi să disemineze experienţa pozitivă în abordarea educaţiei pentru cetăţenie democratică
- să cunoască experienţa colegilor din ţară şi să poată utiliza metode de rezolvare a conflictelor care au dat rezultate
- să exerseze, alături de elevii lor, valori fundamentale ale civilizaţiei contemporane- responsabilitate, punctualitate, respect reciproc, colaborare, etc.

GRUP ŢINTĂ:
- copii şi cadre didactice din învăţământul preşcolar , primar şi gimnazial din România şi de oriunde din lume

PERIOADA:
• Pregătire: octombrie 2010
• Lansarea proiectului: SEG 2010: 13-21 noiembrie 2010
• Derulare: decembrie 2010-mai 2011
• Evaluare finală: iunie 2011

RESURSE UMANE: elevi, cadre didactice, părinţi ai elevilor de la Şcoala “Ion Creangă” şi de la şcolile partenere
RESURSE MATERIALE/FINACIARE: autofinanţare/contribuţiile participanţilor
PARTENERI:
Instituţii şi organizaţii
• Primăria Municipiului Suceava
• Consiliul Local Suceava
• Consiliul Judeţean Suceava
• Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Suceava
• Presa scrisă( Monitorul, Obiectiv de Suceava, Crai nou) şi vorbită(BucovinaTV, PlusTV)
• Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică
• Consiliile Elevilor din diverse şcoli sucevene

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu