marți, 16 noiembrie 2010

Invitatie la realizarea unui proiect in parteneriat

Cadrele didactice şi elevii de la Şcoala „Ion Creangă” Suceava vă propun, în cadrul programului Săptămâna Educaţiei Globale, proiectul

DINCOLO DE VIOLENŢĂ
ce urmează a se desfăşura sub forma unui parteneriat în perioada noiembrie 2010-iunie 2011

ARGUMENT:

Printr-un Acord al Consiliului Europei, s-a creat Centrul European pentru Interdependenţă şi Solidaritate. Înfiinţat la Lisabona în anul 1990 (cf. Rezoluţiei (89)14 adoptată de Comitetul de Miniştri ai Consiliului Europei din 16 nov. 1989), acesta reuneşte 36 state. În prezent, această instituţie, a cărei activitate se bazează pe trei principii: dialog, parteneriat şi solidaritate, s-a alipit Directoratului Consiliului Europei pentru Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport, şi este mandatată să realizeze:
• asigurarea cadrului pentru cooperare europeană pentru creşterea conştientizării publice asupra problemelor interdependenţei globale;
• promovarea politicilor de solidaritate în conformitate cu obiectivele şi principiile Consiliului Europei: respectarea drepturilor omului, democraţie şi coeziune socială.
Guvernele, parlamentele, autorităţile regionale şi locale şi organizaţiile societăţii civile reprezintă partenerii în acest dialog şi parteneriat cvadriloc, fiind implicaţi în activităţile Centrului. Punctul forte al activităţii grupului este reprezintat de Săptămâna Educaţiei Globale, organizată anual în a treia săptămână din luna noiembrie. Acesta este proiectat ca un punct de start al activităţilor de educaţie globală care se recomandă a se derula de-a lungul unui an, nu ca acţiuni izolate, în vederea asigurării eficienţei.
Cum printre temele frecvent asociate educaţiei globale se subsumează conceptele de pace, violenţă, conflict, în acest an s-a stabilit ca temă a proiectelor ce se lansează în Săptămâna Educaţiei Globale „Pacea şi non-violenţa pentru toţi copiii lumii”. În acest context, realizarea activităţilor sub această „umbrelă” poate contribui la formarea copiilor noştri pentru o societate durabilă, cu atitudini şi mentalitate de cetăţean al mileniului III. Ar putea fi puşi să analizeze diverse forme de conflict şi soluţionare a acestora(investigarea unei varietăţi de conflicte: istorice, contemporane, personale, globale; modalităţi de soluţionare a acestora în maniere non-violente etc.), precum şi dezbaterea problemelor universal şi veşnic de actualitate ale păcii ( investigarea păcii atât ca stare, cât şi ca proces; studii de caz: persoane, instituţii, organizaţii care militează pentru promovarea şi instaurarea păcii etc.) Ar putea fi antrenaţi în activităţi care să-i ajute să înţeleagă lumea în care trăiesc şi pentru care se formează: dezbateri, întâlniri cu personalităţi ale vieţii culturale, sportive, politice, organizarea unor expoziţii ori competiţii sportive, realizarea unor postere ori spoturi publicitare, crearea unor scenarii şi filme documentare, realizarea unor spectacole,etc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu