marți, 16 noiembrie 2010

Etapa I- „Lumea care mă doare”
a. creaţie literară- compunere(clasele a V a şi a VI a) şi eseu(clasele a VII a şi a VIII a)
- textul lucrării va fi redactat în format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm „Justified”, cu diacritice
- se pot utiliza maximum trei fotografii inserate în documentul Word, cu precizarea sursei;
- titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat.
- numele autorului, coordonatorului şi instituţiei şcolare se vor scrie la două rânduri sub titlu (Times New Roman 12), text aliniat la dreapta
- scrierea textului se începe la două rânduri sub numele autorului (Times
New Roman 12).
- lucrările vor fi salvate în versiunea Microsoft Word 2003.
b. desen-
- se va folosi tehnica la alegere
- se va utiliza formatul A3
- pe spatele lucrării se vor nota datele de identificare ale autorului, coordonatorului şi instituţiei şcolare
- un elev poate expedia maximum două lucrări(fie literare, fie artistice sau câte una de fiecare)
Etapa a II a- „Alternative antiviolenţă”
a. prezentări ppt- se recomandă a nu se depăşi 30 de slide-uri, din care primul să conţină datele de identificare ale autorului/autorilor
- se recomandă a nu se prezenta chestiuni teoretice compilate din diverse surse informative ci să se prezinte studii de caz în care au fost implicaţi copii ori maturi
b. dramatizări/scenete originale- se recomandă a se încadra în 10-12 minute
- pentru dramatizări- se vor menţiona autorul şi fragmentul din lucrarea dramatizată
- pentru scenete- se vor preciza autorul/autorii
b. film documentar- se recomandă a nu se depăşi 12 minute
- este de dorit ca în realizarea filmului(scenariu, regie, interpretare...) să se implice în mod efectiv copiii, deoarece evaluarea va viza originalitatea ideii, ingeniozitatea şi implicarea elevilor, originalitatea soluţiilor de rezolvare a situaţiilor tensionate, utilizarea spaţiului şcolar pentru scenografie şi a personalului şcolii ca actori, posibilitatea utilizării filmului ca material didactic ilustrativ
Etapa a III a- „Prieteni fără frontiere”
a. profesorii- exemple de bune practici în domeniul parteneriatelor şcolare interne şi internaţionale(focus pe educaţia pentru cetăţenie, antiviolenţă, multiculturalitate)- prezentări ppt
- materialele vor fi trimise în format electronic-CD sau DVD
- nu se limitează nr. de slide-uri, dar recomandăm să nu fie mai mult de 30
- primul dintre slide-uri va conţine datele de identificare ale autorului/autorilor
b. elevii- postere ilustrând valorile fundamentale ale lumii ideale: prietenie, solidaritate, angajament, voluntariat, responsabilitate
- lucrările trebuie realizate în format A3 iar sloganul (în limba română sau engleză) va fi inclus în poster
- pentru realizarea lucrărilor se poate folosi orice tehnică artistică
- fiecare participant poate trimite maximum 2 postere
- pe spatele lucrărilor se vor nota: numele autorului, unitatea şcolară, vârsta/clasa şi titlul lucrării
Etapa a IV a- „Faţă în faţă prin ochii magici”
a. fotografii duplex înfăţişând, pe structura „aşa DA-aşa NU”, variate aspecte ale vieţii cotidiene a copiilor (violenţă, abandonarea sau neglijarea copiilor, sărăcie, ignorarea problematicii copiilor, încălcarea drepturilor lor fundamentale) în opoziţie cu soluţionarea ideală a acestora.
- fotografiile(alb negru sau color) vor fi realizate în format A4 şi vor avea inscripţionate pe spate numele autorului/autorilor, unitatea şcolară, clasa/vârsta şi un logo care să se refere la ambele ipostaze surprinse de cameră
- fiecare participant poate prezenta maximum trei duplexuri
Etapa a V a – „Gala proiectelor SEG”
- coordonatorii proiectelor la nivel de şcoală vor expedia portofoliile realizate pe parcursul derulării activităţilor
- portofoliile vor cuprinde: o fotografie cu echipa implicată în proiect, una cu şcoala de provenienţă,calendarul activităţilor, fotografii, postere, afişe, impresii ale participanţilor, materiale realizate de elevii şi cadrele didactice participante

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu