sâmbătă, 18 iunie 2011

Şi încă o invitaţie la creaţie!

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PALATUL COPIILOR CRAIOVA
Str. Simion Bărnuţiu nr. 20
Tele: 0251534511;0521533759
Fax: 0251533406
cod fiscal: 4941510
E-mail: pccraiova@gmail.com

INVITAŢIE
PALATUL COPIILOR CRAIOVA, în parteneriat cu INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ, vă invită să participaţi la cea de-a III-a ediţie a Concursului Naţional „Pânza Penelopei”.
Concursul se adresează elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi liceal din palate şi cluburi ale copiilor din ţară, unităţi şcolare în care activează cercuri de creaţie literară, cultură şi civilizaţie românească.
Concursul propune trei secţiuni:
1. secţiunea de povestiri colective
2. secţiunea de versuri compuse în colectiv
3. secţiunea de rescriere a unor opere literare consacrate (fie individual, fie colectiv)

Juriul va aprecia colaborarea între membrii echipei, unitatea conţinutului, imaginaţia,
expresivitatea limbajului.
Lucrările vor fi redactate în Times New Roman, cu caractere de 12, la 1 rând, cu diacritice şi vor fi expediate prin poşta electronică la adresa pccraiova@gmail.com până la data de 30 iunie 2011.
Fişa de înscriere va cuprinde numele şi prenumele elevului (elevilor), clasa, unitatea de învăţământ, secţiunea la care participă, profesorul îndrumător, adresa de corespondenţă, vizată de unitatea pe care o reprezintă.
Jurizarea se va face pe categorii de vârstă – primar, gimnazial şi liceal-, în perioada 1-6 iulie 2011, urmând ca diplomele să fie trimise la adresele profesorilor coordonatori sau la şcolile menţionate în fişa de înscriere.
Menţionăm că proiectul este inclus în CAEN 2011, în anexa F3, poziţia 28, avizat de MECTS.


Prof. Gabriela Dascălu : tel.: 0747 844 292
Prof. Daniela Calafeteanu . tel.: 0724 093 693

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu